Eiken Bijgebouw Interieur thumbnail

Eiken Bijgebouw Interieur

Published Jun 20, 22
6 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Afbreken BijgebouwVoor meer inlichtingen kunt u terecht bij: Gemeente Zemst, dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw De Griet 1, 1980 Zemst tel - houten bijgebouw. eiken bijgebouw zelf maken. 015 62 71 31 [email protected] 2. 5. Architect 2. 5.1 Keuze van de architect Een van de belangrijkste en moeilijkste beslissingen bij het bouwen of verbouwen is de keuze van een architect.

Breng ook eens een bezoek aan andere huizen die gebouwd werden door de architect die u interesseert - bijgebouw puzzelwoord. In allerlei tijdschriften kunt u eventueel ook inspiratie opdoen. Een goed architect ontdekt men dikwijls door wat men over hem of haar heeft horen vertellen en door contacten met tevreden eigenaars die in gelijkaardige omstandigheden gebouwd hebben - houten poolhouse.

zemst.be 2. 5 - vergroten bijgebouw.2 Taak van de architect De taak van de architect beperkt zich niet tot het ontwerpen van uw woning of het tekenen van de plannen. De architect verzamelt de nodige gegevens omtrent het project (kenmerken van de bouwgrond, programma, stedenbouwkundige reglementen), zorgt voor plannen, schat de kostprijs en bereidt de aanvraag van de bouwvergunning voor.

2. 5.3 Ereloon van de architect Het ereloon van de architect wordt vrij vastgelegd in het contract tussen de opdrachtgever en de architect (bijgebouw in tuin). Er zijn geen opgelegde tarieven. Niettemin moet de architect zich houden aan de minimumbarema’s van de Orde van Architecten. De eigenlijke berekeningswijze van het ereloon varieert naargelang de gegeven opdracht.De barema’s variëren naargelang de aard, het belang en de moeilijkheidsgraad van de werken. Meestal bedragen de minimumpercentages 7 of 8% van de totale kostprijs (excl. BTW) van het gebouw voor een individuele woning en 12 tot 15% als het om een verbouwing gaat (hoogte bijgebouw vergunningvrij). Het ereloon wordt meestal betaald in schijven naargelang de werkzaamheden vorderen, bijvoorbeeld: • een overeen te komen voorschot of provisie; • 20% bij de overhandiging van het voorontwerp; • 20% bij de overhandiging van de documenten voor de aanvraag van de bouwvergunning; • 20% bij de overhandiging van de aanbestedingsdocumenten; • 30% naarmate de werken vorderen, te verdelen in overeen te komen schijven; • het saldo bij de voorlopige oplevering.

Hoe Hoog Mag Bijgebouw Zijn

6. Duurzaam bouwen Duurzaam bouwen begint al vóór de architect zijn eerste pennenstreek op papier gezet heeft - overkapping bijgebouw. Zowel architect als bouwheer moeten vanaf het prille begin overtuigd en gemotiveerd zijn om samen een zo duurzaam mogelijke woning te realiseren. Het spreekt voor zich dat de keuze van de architect daarom van cruciaal belang is.De eerste vraag die hij zich moet stellen is waar hij wil wonen. Een woning op het platteland klinkt misschien idyllisch, maar is dit wel een goede optie als je omwille van die locatie elke dag vele kilometers moet afleggen van en naar je werk, de winkels, de school van de kinderen,….

18 Is het trouwens nodig om een nieuwe woning te bouwen? Is het niet interessanter om een oude woning grondig te renoveren? Met het oog op de duurzaamheid zijn er hiervoor zeker wel goede argumenten. Door een oude woning te ‘recycleren’ voorkomt u dat een woning verder in verval treedt en afgebroken moet worden - zelfbouwpakket eiken bijgebouw.

Daartegenover staat dat u in een nieuwe woning gemakkelijker de principes van duurzaam bouwen kan toepassen, zoals een goede isolatie of een dubbel watercircuit. Het is hier dus zoals zo dikwijls een kwestie van wikken en wegen en de concrete situatie beoordelen. houten poolhouse. 2. 6.1 Niet te groot, niet te klein Een duurzame woning is in de eerste plaats een woning die aangepast is aan jouw leef- en gezinssituatie.

Anderzijds mag de woning ook niet te klein zijn. Dat komt de leefbaarheid niet ten goede waardoor u na enkele jaren genoodzaakt voelt om bij te bouwen. Doe het beter in één keer goed - bijgebouw afbreken. Vermits ruimte en bouwgrond schaars en duur zijn, doet u er goed aan om zo compact mogelijk te bouwen.

Houten Bijgebouw Bouwpakket

Een vide kan heel mooi zijn, maar je moet er wel heel wat ruimte en vierkante meters voor inboeten (bijgebouw engelse stijl). Een van de meest compacte bouwvormen is bijvoorbeeld de kubus. Een compact gebouw kost in materialen en werkuren beduidend minder dan een gebouw met dezelfde oppervlakte maar met veel hoekjes en kantjes.

In de zomer wanneer de zon hoog staat houdt de oversteek de zonnestralen tegen, maar in de winter als de zon laag staat, krijgt ze vrij spel om gratis warmte en licht te leveren in jouw woning. Hetzelfde geldt voor een loofboom. In de herfst en winter is de boom kaal en houdt hij bijna geen zonlicht tegen (bijgebouw zelfbouwpakket).

2. 6.2 Vooruitziend bouwen Zelfs als je niet dadelijk wilt investeren in zonnepanelen of een zonneboiler, kies dan toch voor een zodanige dakhelling en een zodanige oriëntatie dat de zonnecellen een hoog rendement kunnen realiseren. Tussen ZO en ZW is wat dat betreft de best mogelijke oriëntatie voor het dak - moderne bijgebouw voor in de tuin.

Een kortetermijnvisie strookt hoegenaamd niet met de principes van duurzaam bouwen. Vandaar dat duurzaam bouwen ook impliceert dat je aanpasbaar bouwt. Om onnodige veranderingen in de toekomst te vermijden, moet u nu al de nodige voorzieningen treffen om de woning gemakkelijk aan te passen aan nieuwe behoeften. Zorg bijvoorbeeld dat ruimtes gemakkelijk heringedeeld kunnen worden (vb.Daarom is het bijvoorbeeld een must om voldoende wachtbuizen te plaatsen zodat u gemakkelijk bijkomende leidingen kan bijtrekken (vb. wachtbuizen voor een alarmsysteem, voor buitenverlichting,…). 2 (bijgebouw slopen). 6.3 Kostprijs Als ik deze principes toepas, jaag ik dan mijn bouwbudget niet de hoogte in? Toch niet. Bepaalde elementen die hier zijn aangehaald hebben (vb.

Bijgebouw Steen Antwerpen

Andere ingrepen (vb. bredere deuren, een oversteek, wachtbuizen,… ) vergen inderdaad een kleine meerprijs, maar die weegt absoluut niet op tegen het bedrag dat u uitspaart door een verminderd energieverbruik of door het vermijden van aanpassingswerken. Als u duurzaam bouwt bent u en zeker ook onze natuur altijd de winnaar.

7. Energieprestatieregelgeving (EPB) In Vlaanderen werd op 1 januari 2006 de vroegere isolatieregelgeving vervangen door de huidige energieprestatieregelgeving. De ambitie die gepaard gaat met de energieprestatieregelgeving, is om de energieprestatie van nieuwe of te renoveren gebouwen in Vlaanderen te verbeteren. Op termijn kan zo een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.

Voor het naleven van de energieprestatieregelgeving wordt u bijgestaan door uw architect die hiervoor medeverantwoordelijk is. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website: www. energiesparen (gemetst bijgebouw).be/epb/energieprestatieregelgeving 2. 8. Veiligheidscoördinator Bij de veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote bouwwerken. Onder kleine werken worden werken verstaan met een totale oppervlakte die kleiner is dan 500 m².

In het geval van kleine bouwwerken en renovatiewerken geldt een aparte en eenvoudige veiligheidscoördinatie. Dit houdt in dat de architect of de aannemer (als er geen architect vereist is bij het bouwwerk) gestimuleerd worden om de veiligheidscoördinatie op zich te nemen. Er wordt hen dus de mogelijkheid geboden om voor de veiligheidscoördinatie in te staan aan minder strenge criteria dan de externe veiligheidscoördinatoren.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Goedkoop Een Huis Bouwen

Published May 07, 24
7 min read

Wadden Opruimen

Published Feb 19, 24
7 min read